Even voorstellen...

WIE IS WIE
in het bestuur 

even voorstellen...

Wie zijn wij?

Coöperatie Opgewekt Rijssen-Holten is een vrijwilligersorganisatie en kun je vergelijken met een voetbal- of zangvereniging: een groep mensen die samen iets doen, met inzet van vrijwilligers, lokaal en zonder winstoogmerk. Daarom is het een coöperatie: met leden, die invloed hebben.
Omdat het opzetten van een coöperatie best wat tijd kost, en de meeste initiatiefnemers gewoon een betaalde baan hebben naast wat ze voor de coöperatie doen, is er gezocht naar enkele bestuursleden, om daarmee het werk te verdelen.

In het bestuur:

JanAltena

Jan Altena

Penningmeester

Ik ben eigenaar van administratiekantoor Adviesbureau Althea, waar ik ZZP-ers, ondernemers en particulieren help bij de boekhouding. Mijn motivatie om actief bezig te zijn in en in te zetten voor de lokale opwekking van energie is te vinden in 3 wensen:
1. Het gebruik van fossiele brandstof meer en meer terug dringen.
2. Zonne-energie en wind-energie is gratis voorhanden en het gebruik steeds beter betaalbaar. Dit is nog onvoldoende zichtbaar in het gebruik.
3. Het gebruik van zonne-energie en wind-energie mogelijk maken voor alle lagen van de
bevolking en niet alleen voor mensen die het kunnen betalen.
In deze cooperatie ben ik penningmeester. Wil je meer weten en spreken mijn wensen jou aan; bel of mail gerust.


GerardBakker

Gerard Bakker

Voorzitter

Ik ben zelfstandig adviseur op het gebied van asbest- en bodemsanering en geboren en getogen Rijssenaar. Mijn motivatie om met de postcoderoosregeling mee te doen is met name dat ik graag een bijdrage wil leveren aan de energietransitie om de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020 (en 2050) te halen. Dit omdat zowel de fossiele brandstoffen eindig zijn en omdat het klimaat niet verder aangetast mag worden. De beste aanpak volgens mij is die middels een energiecoöperatie die lokaal groene stroom opwekt; in dit geval via zonnepanelen. Zodoende kun je met meerdere mensen aan een gezamenlijke doel werken en eenieder doet dat dan vanuit zijn eigen motivatie of overtuiging. Met de opgedane bestuurservaring in Duurzaam Rijssen hoop ik in de opstartfase van de coöperatie als voorzitter mijn steentje aan dit initiatief bij te mogen dragen. Wil je meer weten? Bel of mail gerust.


GewiEngbers

Gerwi Engbers

Lid

pro memo....


CorineTeeuwen

Corine Teeuwen

Secretaris

Ik ben als ZZP-er werkzaam en ontwikkel en onderhoud websites voor klanten. Ik geloof dat er in ons land nog niet voldoende wordt gedaan op het gebied van duurzame energie en vind lokale initiatieven in dit kader interessant omdat dichter bij je bed nu eenmaal meer tot de verbeelding spreekt dan ver. En samen staan we sterk, toch?
De website voor de coöperatie opzetten en onderhouden is voor mij natuurlijk een koud kunstje (en dat doe ik gratis).
Daarnaast ben ik secretaris en verricht ik hand- en spandiensten waar nodig.

Er was iemand die opmerkte: hee, 2 Teeuwens, is dat familie? Ja, ze zijn getrouwd. Corine bouwt (gratis) de website voor de cooperatie en er was niemand als secretaris, dus dat doet ze ook. Zodra er geschikte andere kandidaten zijn, stapt Raoul en/of Corine uit het bestuur.


RaoulTeeuwen

Raoul Teeuwen

Lid

Ik woon in Rijssen, heb 2 kinderen ('96 & '97) en werk bij SURFnet.nl. Ik ben ervan overtuigd dat snel actie nodig is om duurzamer met onze planeet om te gaan, en mede-Rijssenaar Henk Roosink heeft me laten zien dat de 'postcoderoosregeling' een mooie manier is om dat te doen. Er was een bestuur nodig om de cooperatie op te starten en leden te werven, en daar zet ik me graag voor in. Mensen die meer van/over me willen weten kunnen links vinden bij Gravatar. In dit bestuur ben ik gewoon lid en hou ik me o.a. bezig met communicatie. 

Partner logo Provincie Overijssel

Het opstart van deze coöperatie kosten tijd en geld. De tijd besteden we er als bestuur aan, als vrijwiliger, gratis dus. Maar op enig moment hebben we kosten, b.v. voor deskundig advies, misschien voor zaalhuur voor bijeenkomsten om inwoners uit te leggen waarom ze lid moeten worden, voor flyers etc. Voor die opstartfase stelt de provincie Overijssel wat geld beschikbaar door middel van een subsidie in het kader van de regeling Lokale Energie Initiatieven (LEI-subsidie).

Voor het opzetten van de coöperatie zijn we ondermeer in gesprek met: CORF (advies & hulp m.b.t techniek, procedures, subsidieregeling, administratie etc), GreenChoice (incl hun dochter KiesZon), OM, Bank Nederlandse Gemeenten, GreenSpread en de Gemeente Rijssen-Holten.

Heeft u vragen aan of over de mensen achter de coöperatie, wilt u deelnemen als bestuurslid of weet u iemand die het bestuur kan komen versterken?
Neem contact met ons op