Profiteren als lid

Opgewekt Rijssen-Holten kan haar leden een voordelig aanbod doen dankzij de subsidieregeling 'Regeling Verlaagd Tarief energiebelasting bij collectieve opwek' (RVT), ook wel postcoderoos genoemd.

Als lid kun je profiteren van goedkope stroom die onze Coöperatie produceert met zonnepanelen op grote daken in eigen buurt. Van onze coöperatie kun je lid worden als je in één van de in de tabel genoemde postcodes woont. Je wordt lid van onze Coöperatie door het sluiten van een Ledenovereenkomst. Lidmaatschap ga je voor 15 jaar aan en levert je bij het huidige energiebelastingtarief 4 cent* korting per kWh op. Op grond van de RVT krijg je 12,65 cent (incl. btw) energiebelasting per kWh bij jaarafrekening terug van je energieleverancier. Daarvan heeft de coöperatie 8,65 cent per kWh nodig voor financierings- en exploitatiekosten van de zonnestroominstallaties. Per saldo levert je dit een korting van 4 cent per kWh op. De korting wordt elk jaar in de Algemene Ledenvergadering door de leden van de coöperatie zelf vastgesteld.

*Omdat voor ondernemers btw geen kostenpost is, is hun voordeel feitelijk 1,8 cent per kWh. Dit is de energiebelasting excl. btw ad 10,45 cent minus de afdracht aan de coöperatie van 8,65 cent per kWh.

Om optimaal gebruik te maken van de RVT moet alle stroom die we als coöperatie produceren door onze leden afgenomen worden. Omdat zowel productie als verbruik niet alle jaren gelijk is, mikken we er op leden voor circa 85% van hun opgegeven stroomverbruik te laten profiteren. Je betaalt eenmalig over 85% van je opgegeven verbruik een inleg van 1 cent per kWh. Deze inleg incasseren wij pas als zich voldoende leden hebben gemeld voor de realisatie van een nieuw project. Lidmaatschap verdien je in een kwartaal terug en is daarna een 15-jarig voordeelticket!

Het bestuur behoudt zich het recht voor het lidmaatschap te weigeren indien een optimale uitvoering van de RVT dat vereist.

Als lid ben je mede-eigenaar van onze coöperatie (zie onze Statuten). Je deelt als lid mee in de reserve die de coöperatie opbouwt. Die reserve is nodig om de eerste jaren voldoende geld in kas te hebben, maar wordt later verdeeld over de leden. Of de leden kunnen samen beslissen hier andere projecten mee uit te voeren.

Je hebt als lid voorrang bij het inschrijven op de door de coöperatie bij iedere nieuwe investeringsronde uit te geven achtergestelde lening. Deze geeft een rente van 5%.

Aan het lidmaatschap zijn geen risico’s verbonden. Die liggen bij de financiers van Opgewekt Rijssen-Holten . In het slechtst denkbare geval verlies je (een deel van) de korting van 4 cent per kWh.