Profiteren als deelnemer in de achtergestelde geldlening

De coöperatie dient de investeringen in haar zonnepaneleninstallaties te financieren. De Coöperatie financiert 80% op basis van een lening van het Energie Fonds Overijssel (EFO). 1% wordt met de eenmalige inleg door leden gefinancierd (1 cent per kWh over 85% van je verwachte stroomverbruik). De resterende 19% financiert de Coöperatie met een achtergestelde geldlening. Dit is een annuïtaire lening met een looptijd van 15 jaar die een rente van 5% oplevert. Leden van Opgewekt Rijssen-Holten kunnen bij voorrang inschrijven op deze lening. Deelname aan de lening levert meer rente op dan een spaarrekening bij de bank. Bovendien help je mee lokaal groene stroomproductie van de grond te krijgen.

Op het moment dat de Coöperatie financiering nodig heeft, worden leden geïnformeerd en wordt inschrijving op de lening open gesteld. Als het zover is ontvang je daarover als lid bericht.

De achtergestelde lening is risicodragend kapitaal van de coöperatie. Hoewel wij denken dat de risico’s beperkt zijn, adviseren wij het prospectus over de lening dat bij elke nieuwe financieringstranche op onze website komt te staan goed te lezen. Om u een idee te geven: 10 dagen na uitgifte was de lening van Hof van Twente van mei 2018 door 16 van de toenmalige 50 leden anderhalf maal overtekend.