Cookie verklaring

Dit is de cookieverklaring van Coöperatie Opgewekt Rijssen-Holten.
Coöperatie Opgewekt Rijssen-Holten bevindt zich op de Diekjansweg 118, 7462 JJ te Rijssen. Coöperatie Opgewekt Rijssen-Holten staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 705264303.
In deze verklaring legt Coöperatie Opgewekt Rijssen-Holten uit wat ons cookiebeleid is. Meer informatie over de algemene gegevensverwerking vind u in onze privacy verklaring.

Welke cookies gebruikt Coöperatie Opgewekt Rijssen-Holten?

Coöperatie Opgewekt Rijssen-Holten gebruikt uitsluitend statistische Google analytics cookies:

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website; en
  • De internetbrowser en het apparaat type waarmee u onze website bezoekt.

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens en op welke grondslagen?

Coöperatie Opgewekt Rijssen-Holten gebruikt deze cookies uitsluitend voor analytische doeleinden (om te kijken of onze website optimaal functioneert).

Wat zijn cookies en welke cookies gebruiken wij?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw device (computer, tablet of smartphone). Wij gebruiken uitsluitend statistische cookies via Google Analytics.

Statistische cookies

Google Analytics

Coöperatie Opgewekt Rijssen-Holten maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgen wij inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op onze website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Coöperatie Opgewekt Rijssen-Holten heeft hier geen invloed op.

Hoe beschermt Coöperatie Opgewekt Rijssen-Holten uw privacy

Coöperatie Opgewekt Rijssen-Holten heeft de door de Autoriteit Persoonsgegevens aanbevolen maatregelen (zie de handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics, d.d. maart 2018) getroffen om uw privacy te waarborgen:

  1. Coöperatie Opgewekt Rijssen-Holten heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  2. Coöperatie Opgewekt Rijssen-Holten maskeert het laatste octet van het IP-adres;
  3. Coöperatie Opgewekt Rijssen-Holten heeft alle opties m.b.t. het “gegevens delen” binnen Google Analytics uitgezet;
  4. Coöperatie Opgewekt Rijssen-Holten maakt naast de webmaster tools (t.b.v. goed laten functioneren van de website) geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

Door het privacy vriendelijk instellen van Google Analytics hoeft Coöperatie Opgewekt Rijssen-Holten geen toestemming (zie diezelfde handleiding) te vragen aan de bezoeker.

Wat moet u doen als u geen cookies wilt

Indien u helemaal niet met Google Analytics geconfronteerd wilt worden, kun u hiervoor een add-on installeren in u browser. Download en installeer hiervoor de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Wat als het cookiebeleid van Coöperatie Opgewekt Rijssen-Holten wijzigt?

De regels rondom cookies alsook de wijze waarop Coöperatie Opgewekt Rijssen-Holten deze gebruiken kunnen veranderen. Coöperatie Opgewekt Rijssen-Holten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Bezoekers van onze website wordt aangeraden deze verklaring regelmatig te controleren.

Versie 22 mei 2018